AVÍS LEGAL Copy

 • Nom del domini: https://www.aemontserrat.org
 • Identitat Comercial: AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT
 • Identitat Social: CENTRE MARISTA D’ESCOLTES – AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT
 • CIF: G-58173063
 • Adreça: Local interior del Col·legi Maristes Sants – Les Corts al C/ Vallespir 160 – 08014 – Barcelona
 • Adreça Fiscal : C/ Vallespir 162 – 08014 – Barcelona
 • Telèfon: +34 93 490 86 25
 • Correu: [email protected]
 • L’ Agrupament Escolta Montserrat depèn de l’Associació “Centre Marista d’Escoltes” (CMS), amb  número de registre 622.
 • En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable del web. Com a usuari, es molt important que coneixis aquests termes abans de continua la navegació.
 • L’ AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT com a responsable d’aquest web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.
 • Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
 • Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de l’AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://aemontserrat.org(“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://aemontserrat.org

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present pàgina web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització  del legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, https://aemontserrat.org, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de l’AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://aemontserrat.org o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant https://aemontserrat.org no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

MESURES DE SEGURETAT

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

POLÍTICA DE COMENTARIS

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LEGISLACIÓ I FUR APLICABLE

 • Amb caràcter general les relacions entre l’AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’ESPANYA i als jutjats i tribunals de Barcelona.

CONTACTE

Comments are closed.