BRANQUES

L’etapa de CASTORS/LLÚDRIGUES és l’etapa d’iniciació a l’estil de vida escolta, durant la qual el nen/a intueix i comença a descobrir les actituds i valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció. La unitat de castors i llúdrigues és la CAMADA. Aquesta està formada per nens i nenes de 8 a 10 anys així com del propi KRAAL DE BRANCA. La Camada es subdivideix en grups. Cada un d’aquests grups rep el non de COLLA. Les Colles són rotatives (trimestralment) i serveixen per organitzar activitats puntuals: petits treballs i jocs. La responsabilitat del bon funcionament de la Camada és compartida amb el Kraal de branca i coordinada i assumida pel Cap de Branca. L’evolució del nen/a la segueix el Kraal de la Branca en reunions periòdiques de Consell, coincidint amb les etapes del progrés. Aquesta evolució es veurà reflectida en les fitxes de seguiment que complementaran quan calgui. Les revisions es faran d’acord amb els objectius fixats en el progrés de cada etapa. El seu LEMA és: RIU AMUNT!!

Més informació
L’etapa de LLOPS/DAINES és on el nen/a descobreix les actituds i valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció. La unitat de llops/daines és l’ESTOL. Aquest està format per nens i nenes de 10 a 12 anys així com el propi KRAAL DE L’ESTOL. L’Estol es subdivideix en grups de sis llops/daines. Cadascun d’aquests grups rep el nom de SISENA, al capdavant de les quals hi ha un/a SISENER/A. La responsabilitat del bon funcionament de l’Estol és compartida pel kraal de l’estol i assumida pel CAP DE L’ESTOL o VELL LLOP. El CONSELL DE ROCA és la reunió dels llops/daines i el kraal de l’unitat per a reflexionar sobre la vida de l’Estol i prendre decisions, revisant de manera especial la vivència de la llei, les Màximes, la Bona Acció diària i valorar el progrés dels llops/daines. El seu LEMA és: TANT COM PUC!!

Més informació
L’etapa de RÀNGERS/GUIES és on hom treballa amb nois i noies preadolescents mitjançant la convivència. El mètode de formació està basat en l’esperit escolta: pedagogia de l’acció, descoberta de si mateix i els altres, per tal de realitzar amb més responsabilitat la promesa escolta en l’etapa de pioners/caravel·les. La unitat rànger/guia s’anomena TROPA. Aquesta està formada per nois i noies de 12 a 14 anys així com del propi KRAAL DE TROPA. La tropa es subdivideix en grups per a fer més operatiu i factible el treball. Cadascun d’aquests grups rep el nom de PATRULLA, al capdavant de les quals hi ha un/a PILOT per a cada operació amb funció coordinadora. La patrulla es reuneix periòdicament. El càrrec de pilot es valorat per tota la tropa. La responsabilitat del bon funcionament de la tropa és compartida pel kraal de tropa i assumida pel CAP DE TROPA. Els CONSELLS són les reunions en les quals participen els membres de la tropa i on valoren i revisen les operacions, tant a nivell general com individual. El seu LEMA és: SEMPRE A PUNT!!

Més informació
L’etapa PIONER/CARAVEL·LA és on els nois/es adolescents es comprometen explícitament davant dels seus companys a complir la Llei Escolta i a ajudar a totes les persones. El conjunt de pioners/caravel·les s’anomena UNITAT. Aquesta està formada per nois i noies de 14 a 17 anys així com del propi KRAAL DE L’UNITAT. La unitat es subdivideix en grups. Cadascun d’aquests grups rep el nom d’EQUIP, al capdavant dels quals hi ha un/a CAP D’EQUIP per a cada empresa amb funció coordinadora. L’equip és la cèl·lula amb vida pròpia, i la base i motor de la unitat. És el centre de vida, de progrés i d’obertura. És un grup de pioners/caravel·les que es reuneixen per preparar activitats determinades, conèixer-se entre ells i potenciar el treball i l’amistat. La configuració ideal és de 4-5 persones. L’equip es reuneix periòdicament buscant sempre reflexió, formació, convivència, així com reflectir les valoracions, pensaments i projectes de les reunions en el Llibre de l’equip. La responsabilitat del bon funcionament de la unitat és compartida pel kraal d’unitat, i coordinada i assumida pel CAP D’UNITAT. El CONSELL és un temps de reflexió i revisió que fan tots els membres de la unitat a nivell individual, d’equip i d’unitat. El seu LEMA és: SEMPRE A PUNT!!

Més informació
L’etapa RÓVER és on un grup de joves viu de la seva pròpia realització, fent patent el seu esperit escolta i es proposa esdevenir adult emprant, a l’estil escolta, la llibertat que Déu posa a les seves mans mitjançant el servei a la comunitat i formant part activa de l’agrupament i del C.M.S. El grup en el qual es desenvolupa l’etapa róver s’anomena CLAN. Aquest està formant per joves de 17 a 22 anys. Si dins d’un agrupament hi ha diversos clans el seu conjunt s’anomena UNITAT. El monitor/a de róvers s’anomenarà CONSELLER, perquè és sobretot orientador del progrés individual i de grup. El seu LEMA és: SERVIM!!

Més informació

Comments are closed.